Gaius Julius Caesar’dan İçsavaş

Türkçeye ilk defa ve Latince aslından çevrilen İçsavaş, hem dönemi tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sererken hem de Caesar'ın siyasi bir propagandası niteliğini taşımaktadır. İÖ 133 yılında Gracchus kardeşlerin reform girişimleriyle Roma'da başlayan içsavaş İÖ 31