Amerikan İşçi Sınıfı Edebiyatının Unutulan Tarihi

1930’lu yıllarda işçi sınıfı edebiyatı, Jack Conroy, Meridel Le Sueur, Tillie Olsen ve Agnes Smedley gibi yazarların da içinde bulunduğu proleter edebiyat akımı esnasında büyüdü. Büyük Buhran Dönemi Amerikası’nda yoksulluktan muzdarip kadınlar ve iş istikrarı