Türklerin İslamiyet’e geçiş dönemi eserlerinde kadın imgesi

Kadın rolündeki bu değişim, özellikle Osmanlı coğrafyasında üretilen halk edebiyatı ve divan edebiyatı eserlerinde daha net biçimde gözlemlenebilir. Geçtiğimiz hafta, Orta Asya'daki göçebe yaşamdan Osmanlı İmpratorluğuna, üretilen edebiyat eserlerinde Türklerin İslamiyet'i kabulü ile değişen kadın