Saldıran güç mü? Savunan güç mü?

Dikkat edin! Tükeniş Kulübü’nü okurken sevdiğiniz yönetmenin bir filmine, türleri yok edilmekte olan ama daha önce varlığından hiç haberdar olmadığınız canlılara rastlayabilirsiniz. “Bir sanat eserinin güzelliği ve dehası, eserin kendisi yok edilse bile yeniden tasarlanabilir;