Çocuğun Asi’sine Kalalım

Devrim Evci çevirisiyle Dipnot Yayınları tarafından yayımlanan Asi Çocuklara Öyküler kitabı, Radikal Çocuk Edebiyatı’ndan on sekiz öyküyü bir araya getiriyor.   Okuyacağımız bir kitabın dikkatimizi çeken yanlarından biri ismidir. Bilmediğimiz bir kitabın önce ismini sonra