Varoluşun Alacakaranlığında Gezen Öyküler

Okuyucunun hemen her öyküde insanın yeryüzündeki varoluş yolculuğuna yönelik bir anlam arayışının izlerine çarparak yalın ve çarpıcı sorularla sarsılması kaçınılmaz. Borges, “kuşkusuz, ustalarından biri olan Poe’ya benzer bir biçimde fantastik öykülerinin gerçek görünmelerini istemez,” der