Kara Anlatı Yazarı; Vüs’at O. Bener

Öykülerini okuyup çözümlemeye çalıştığım ancak anlaşılması zor olduğundan uzak durduğum Vüs’at O. Bener romanlarını, Semih Gümüş’ün kitabı sayesinde okudum. Vüs’at O. Bener üzerine yazılmış ilk kapsamlı çalışma, Semih Gümüş’ün kendine özgü çözümleyici eleştirisinin belki de