Bir Fankit Öyküsü; Kara Duvar

Fanzin sansür ve otosansür olmadan, kimseye bağımlı kalmadan, hesap verme kaygısı gütmeden yaratılan bir tarz fakat bu özellikleri onların edebi özelliklerden yoksun olduğu anlamına da gelmez. İçinde bulunduğumuz postmodernist çağ, yaşamın her alanında olduğu gibi,