Kapitalizmin Yeni Yüzü… Şıklaşırken Hainleşen Ambalajlar!

Küreselleşme olgusunun makro düzeyde gelişimini, mikro düzeyde insan karakteri üzerindeki etkilerini inceleyen bir kitap ‘Karakter Aşınması’. “Günümüz kapitalizminde karşılaştığımız karakter sorunu budur işte; Ortada bir tarih var, ama insanlarca paylaşılan bir mücadele anlatısı ve dolayısıyla