Karamanoğulları Tarihi İçin Beş Kitap

İşte akademinin uzak durduğu bu netameli konuya Karaman’da yaşayan bir “Karamanlı” Şerafettin Güç neredeyse baş koymuş. Temel olarak Şikari’nin eserini kaynak alarak farklı konuları kitaplaştırmış. Günümüzün ülkesel düzeydeki tüm tartışmalarını geçmişin süzgecinden geçirsek, karşımıza çok