Karanlık Kardeş Üzerine 666 Sözcük

Anlıyoruz ki, dinin açıklaması korkudur, ama cesaret veya güvenlik sağlayan din değildir. Dine sığınan insan, bu nedenle şeytandan kaçamıyor. Atılan taşlar, bir türlü şeytana isabet etmiyor. Şeytan diyor ki, düşünceyi ‘öz’ü falan boş ver, hüner