Şah Kalender’in Büyük İsyan’ı

Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana... Şah Kalender Urum Abdalı'nın, Torlak'ın, Kalenderi'nin, Haydari'nin, Cavlaki'nin, tımarı elinden alınan sipahinin, yok sayılan Çingene'nin, Aşk Taifesi'nin, ağırlaştırılan vergilerle yoksullaşan köylünün, konargöçerin,