Aşığın Sözü, Kuran’ın Özü

KİMLİK, RİTÜEL, MÜZİK İCRASI isimli eseriyle Ulaş Özdemir müziğin Alevi inancındaki yerini ve önemini anlatırken Alevilik inancına dair temel bilgileri de konunun yabancısı okurun bilgisine sunuyor. Sanırım Tevrat’ta geçiyordu; ‘İlahi bir ses tüm yaratılanlar arasında