Aileye Rağmen Birey Olmak

Eğitimci Aylin Göçmen bu kez aile senaryolarının hayatımız üzerindeki etkisini kaleme alıyor.  Siyah Kuğu’dan çıkan kitap karakterimiz ve geleceğimizin inşasında ailenin etkisini çarpıcı örneklerle yorumluyor. “Bizler, geçmişimizi sırtımızda taşıyan yetişkin çocuklarız.” Bir çocuğun kişiliği nasıl