‘Konstantıniyye’ arşivi açıldı!

Konstantıniyye Haberleri gazetesi arşivi bağışlandı. 48 sayıdan oluşan albüm erişime açıldı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un kent tarihi, sosyal-kültürel yaşamı, tarihi yapıları ve semtleri gibi konuları ele alan “Kostantıniyye Haberleri” gazetesini dijital olarak okurlar ve araştırmacılarla