Bitip Tükenmez Bir Tarih Kaynağı; Halil İnalcık

İnalcık Hoca’nın her kitabı son derece yalın, anlaşılır ve bir o kadar da benzersizdir. Bu yazımıza konu olan iki kitabı da tam anlamıyla bu nitelikte. Kutb meselesi derin bir meseledir. Zamanın kutbu,  evrenin kutbu gibi