Sevimsiz Öyküler

Sevimsiz Öyküler toplumsal yapıya zarar verdiği düşünülen, yok sayılan, görmezden gelinen, kısaca toplumun saygınlarınca kabul görmeyen ‘sevimsiz’ kişilerin ve olayların öyküleri. “Kimse yakınıp yerindiğimi sanmasın bu lütfundan yüce Tanrının, bana ilahi bir şaka yaptı, kitabı