1. Home
  2. Leylâ Erbil

Etiket: Leylâ Erbil

Üç Başlı Ejderha

Üç Başlı Ejderha

Üç Başlı Ejderha Leylâ Erbil’in diğer bütün kitapları gibi; toplumcuğu, tarih bilinci, kurgusu ve anlatı biçimiyle çağını aşmış olduğunu duyumsadığımız eşsiz bir yapıtı. Zamanımızı anlamamız, olaylar karşısında doğru tavrı alabilmemiz için geçmişi iyi bilip objektif…

Read More
Ahmed Arif’ten Leyla Erbil’e Mektuplar

Ahmed Arif’ten Leyla Erbil’e Mektuplar

Mektuplar yalın, katıksız, saf cümlelerle örülmüş, Ahmed Arif’in Türkçe’ye olan hakimiyetini göstermesi bakımından önemli. 1990’lı yıllar… Değer ve kimlik talepli hareketlerin protesto eylemlerine dönüştüğü dönemler. Öğrencilerin, işçilerin ve onları tamamlayan toplumsal muhalefetin sokakla buluştuğu yıllar… Tam…

Read More
Felaketler Çağında Edebiyat; Üç Başlı Ejderha

Felaketler Çağında Edebiyat; Üç Başlı Ejderha

Üç Başlı Ejderha’da yazar hikayeye kendi sesi, oğlu hapiste öldürülmüş bir kadın ve bu oğulun arkadaşı olmak üzere üç tanık kurgulamıştır. “En hayati noktaya kadar yok edilmiş olmanın ne anlama geldiğini kavramak istiyoruz. Bütün yapmak…

Read More