Kürtler Ne İstiyor?

Mesut Yeğen, U. Ulaş Tol ve Mehmet Ali Çalışkan’ın kapsamlı bir saha çalışmasına dayanan "Kürtler Ne İstiyor?" adlı araştırması, Kürt beşerî coğrafyasının geniş bir panoramasını sunuyor. Kürt halkının kendi yaşadığı coğrafyada yürüttüğü mücadele olanca gerçekliğiyle önümüzde