Doldur be Mastori, doldur be Barba

İstanbul’un farklı zamanlarına denk düşen meyhaneleri ve söz konusu dönemlerin meyhane kültürünü anlatıyor Meyhane Yahut İstanbul Akşamcıları... Yaşadığımız zamanın kabalığına hapsoluyoruz çoğunca. Ne “durup ince şeyleri düşünmeye” ne de yolu yordamı olan işleri yapmaya vaktimiz