Akova Alev Alev

İlişkilerin görece daha yakın olduğu bir taşra kentinde aynı işi yapan iki ailenin açtıkları dükkânda geçmişten getirdikleriyle orada edindiklerinin çelişkisi ve daha da önemlisi bu çelişkinin öznesi oldukları halde kendilerine toz kondurmamalarını akıcı ve güçlü