İnsan Hakları Evrensel Bildirisi süreci ve bu süreçte Türkiye

Rona Aybay, bu titiz çalışmasında bizlere bu tarihi gelişmelerin öyküsünü anlatıyor. Tam da “insan hakları”nın hararetle tartışıldığı ve sık sık da ayaklar altına alındığı bugünlerde. Mülkiye’nin hem Fakülte’de hem de ülke ölçeğinde iz bırakan hocalarından