Dünü ve bugünüyle siyaset sosyolojisi

Say Yayınları’nın içeriğinden dolayı ders kitabı mahiyetinde ve boyutunda hazırladığı Siyaset Sosyolojisi kitabı, sadece siyaset sosyoloji ile ilgilenenler için değil toplum ve sosyoloji üzerine çalışan herkes için kaynak niteliğinde. İçinde var olduğumuz zaman ve dünya