Arzunun Şeyleşmesi; Queer Marksizme Doğru

Arzunun Şeyleşmesi Queer Marksizme Doğru, nadiren yan yana anılmış iki eleştirel bakış açısını birlikte taşıyor: Marksist tartışmalar ve queerteori. “Tekil bölümler olarak ele alındığında bu kitap, queerçalışmalarla yakından ilişkilendirilen bazı önemli savların Marksist eleştirilerini geliştirirken, bu