Bir Chat Hikayesi

Gazeteci olarak da tanınan Füsun Saka, Zamansız adlı ilk romanında internet, kadın-erkek ilişkileri, amaçsızca yaşanan cinsellik ve siyasi geçmişle hesaplaşma gibi konuları işliyor. Postacılar hayatın ne kadar önemli bir unsuruydu! Günlük uğraşına devam ederken birçok