İşçilerin 100 yıl önce iktidara geldiği güne özel 14 Kitap 1 dergi

1917’de gerçekleştirilen Ekim Devrimi günümüzde araştırılmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Kuşkusuz işçi sınıfının tarih sahnesine en önemli çıkışı olan Ekim Devrimi daha yüzyıllar boyunca konuşulmaya devam edecek.

Tam 1 asır önce gerçekleştirilen zafere ulaşan bu ayaklanmayı ele alan çok fazla kitap yayımlandı. Oldukça fazla sayıda nitelikli eser raflarda dolaşmaya devam ediyor. Özellikle bugün İstanbul Kitap Fuarı’na gidip Ekim Devrimi üzerine kaynak arayanlar için hazırladığımız listemizde 14 kitap ve 1 dergi bulunuyor.

1. Devrime Doğru – Bolşevikler İktidara Geliyor – Bolşevikler İktidarda – Alexander Rabinowitch

Yordam Kitap

Alexander Rabinowitch, uzun yıllarını 1917 Sovyet Devrimi’ni incelemeye adamış ABD’li bir tarih profesörüdür. Yazar, tarihin en büyük dönüm noktalarından birini oluşturan 1917 Sovyet Devrimi üzerine yürüttüğü yoğun çalışmanın sonuçlarını üç kitapta toplamıştır. Bu üç kitaplık dizi, çoğu yorumcu tarafından 1917 Rus/Sovyet Devrimi üzerine yapılmış en kapsamlı ve en başarılı çalışma olarak değerlendiriliyor. 1917 Ekimi öncesi ve sonrasında geçen iki yıldan daha kısa ancak son derece yoğun ve hareketli geçen bir zaman kesitini mercek altına alan yazar, kitaplarını bir belge yığınına dönüştürmeden zengin verileri başarılı ve akıcı bir kurgu içinde sunmayı başarıyor.

2. 1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri – Murray Bookchin

Dipnot Yayınları

Bookchin, zamanın en işe yarar devrimci fikirlerinin Rusya’daki Sol Sosyalist Devrimciler tarafından dile getirildiğini, onların devrimci halkçılığının Şubat Devrimi sonrasında Rusya’nın sürüklendiği krize en iyi çözümü sunduğunu belirtmektedir.

1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri soluk soluğa yaşanan, büyük düşün ve eylem adamlarının damgasını vurduğu büyüleyici bir devrimci dönemin özgün hikâyesidir.

3. Dünyayı Sarsan On Gün – John Reed

Yordam Kitap

Dünyayı Sarsan On Gün, 1917 Sovyet Devrimi’ni olanca canlılığıyla yansıtan bir anlatıdır. Devrimi günbegün izleyen Amerikalı gazeteci John Reed bir tarihçi titizliğiyle, belgelere dayanarak kurar yapıtını. Bu kitabı eşsiz kılan, başkaldırının açığa çıkardığı yaratıcı enerjiyle kaleme alınmış olmasıdır.

4. Yön Dergisi

Yön Dergisi

Yön Dergisi’nin 8. sayısı insanlık tarihinin en kuvvetli sıçrayışı olan Büyük Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde yayınlanıyor.

Sayı, Can Soyer’in Ekim Devrimi’nin bugüne ışık tutan yanlarına değinen yazısıyla başlıyor.

5. Sovyetler Birliği Komünist Partisinin Tarihi

Kor Kitap

Bu kitap, Büyük Ekim Devrimi’nin 100. yıl anısına, Sovyetler Birliği Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi’nin 1938 yılında onayladığı ve Merkez Komitesinin görevlendirdiği bir komisyonun redaksiyonuyla 1940 yılında Moskova Ecnebi Dillerde Neşriyat Evi tarafından yayımlanan edisyonun tıpkıbasımı olarak hazırlanmıştır.

6. Rus Devrimi – Marcel Liebman

Ayrıntı Yayınları

Yazar, devrimin hemen bütün yönleri ve tarihsel ortamıyla ilgili çok büyük miktarda temel bilgileri, az bir yerde özetlemeyi başarmış; olayların derli toplu, canlı ve meraklı bir hikâyesini ortaya koymuştur. Hâdiseleri layık olduğu ciddilikle anlatmakta, fakat bunu tatlı ve hareketli bir tarzda yapmaktadır. Gerçekten de, konuya ilişkin bilgilerin günümüzdeki durumunu, rahat ve anlaşılır bir tarzda özetleyebilmiştir.

7. 1917 Sovyet Devrimi – Kolektif

Kor Kitap

Lenin önderliğindeki Rusya emekçileri tarafından 25 Ekim (7 Kasım) 1917 tarihinde gerçekleştirilen Sovyet Devrimi, 20. yüzyılın ve belki de insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Çağın temel karakteri bu devrimin doğurduğu sosyalist düzen ile kapitalizm arasındaki savaş tarafından belirlenmiştir. Bu büyük devrim, pek çok eserde işlenmiştir. İki cilt halinde sunulan bu eser ise, Sovyet Devrimi üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmadır.

8. Lenin – Lars T. Lih

Ayrıntı Yayınları

Lenin’in yaklaşık otuz yıllık devrimci kariyerinin izini süren Lars T. Lih, onu işçi sınıfının devrimci potansiyelinden şüphe duyan, pragmatik bir karamsar olarak resmeden standart “ders kitabı” yorumunun aksine, son derece romantik, tutkulu ve iyimser bir Lenin portresiyle çıkıyor karşımıza. Analizinin temel izleğini ise, Lenin’in ömürlük siyasi projesi olarak adlandırdığı “kahramanca sınıf liderliği”, yani Rus proletaryasının, çoğunluğu köylülerden oluşan Rus halkına liderlik etmesi fikri teşkil ediyor.

9. Bolşevik Devrimi – E. H. Carr

Metis Yayınevi

İngiliz tarihçi E. H. Carr’ın Bolşevik Devrimi tarih yazımında gerçekleştirilmiş en büyük yapıtlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Konusunda bir klasik haline gelen bu başyapıt, Sovyet tarihi üstüne yapılan başka birçok araştırmaya da esin ve başvuru kaynağı olmuştur.

10. Lenin 2017 – Slavoj Žižek

Ayrıntı Yayınları

Žižek elinizde  tuttuğunuz derlemesinde, Lenin’in devrimci karakteri ve düşüncelerinin güncelliğini vurguluyor. Özellikle yaşamının son günlerinde yazdığı mektuplar, konuşmalar, denemeler ve yorumlar üzerinden Lenin’in siyasi kişiliği, yönetim anlayışı, devrime ve yeni kurulan Sovyetler Birliği’ne nasıl baktığı okura sunuluyor.

Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

İstanbul Kitap Fuarı’nın 3. gününde hangi etkinlikler var?

Read Next

İstanbul Kitap Fuarı’nın 2. gününde dikkatimizi çeken 11 kitap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *