İşleyen Kurmaca Bahar Dönemi Başlıyor

Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya’nın birlikte yürüttüğü İşleyen Kurmaca derslerinin yeni dönemi 12 Şubat’ta başlıyor. İkili “Temel Atölye” ve “Derinleşme: Mesafeler ve Başlangıçlar” başlıklarıyla iki atölyenin yürütücülüğünü üstlenecekler.

Temel Atölye
12 Şubat Cumartesi başlayacak İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecek. İşleyen Kurmaca Temel Atölye birinci kur konuları: Kurmacanın işleyişini sağlayan olay örgüsü, zaman, mekân, üslup, karakter, atmosfer, etki, dil ritmi.
İkinci ve üçüncü kurlarda ise hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, gizli-örtük-açık bilgi, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulması planlanıyor.

Boccacio, Tahsin Yücel, Ernest Hemingway, Nezihe Meriç, Yılmaz Güney, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Sait Faik, Zeyyat Selimoğlu, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ercan Kesal, Kate Chopin, Truman Capote, Orhan Kemal, Leyla Erbil, Henry Miller, Johnny Schemisin, Vladimir Nabokov, Anton Çehov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerinin yazma deneyimine etkisi tartışılacak.

Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, daha önce de olduğu gibi metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecek. Atölye süresince verilecek öykü yazma ödevleri de Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecek. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacak.
Toplamda on iki hafta olan programın dörder haftalık üç dönem boyunca sürmesi planlanıyor. Her hafta iki saat, Zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Derinleşme: Başlangıçlar ve Mesafeler
İşleyen Kurmaca’nın devam atölyesi niteliğindeki derinleşme derslerinin yeni konusu: “Başlangıçlar ve Mesafeler” oldu.
Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya, derslerin bu etabında hikâye başlangıçlarındaki esasları, hikâyenin yol haritasını kuran mesafe bilincini ele alacak. İlk cümlenin yazılışı, metne giriş, bölümler arasında geçiş, paragraflar köprüleri, diyalog başlatma, etkiye göre diyaloğu biçimleme, karakterin kendisiyle ve zamanla arasındaki mesafe gibi konuları öykünün, resmin, sinemanın kurgu diliyle çözümleyecek.

Neden Başlangıçlar?
Yaratıcı yazarlık literatürü, bu konudaki sonsuz sayıdaki ders, kurmacanın işleyişi hakkında fikir verir ama başlangıçlar genellikle göz ardı edilir. Dikkatler metnin bütününe, merkezine odaklanır. Oysa kurmacanın öğeleri ilk olarak başlangıç cümlelerinde kendilerini ele verir. Metnin cazibesinin saklı olduğu yer, açılışlardır.
İlk cümle, ilk paragraf, diyaloğu başlatacak ilk kıvılcım nasıl yakalanır, en etkili bir şekilde nasıl işlenir? İlk adımlar kurmacanın ilerleyen satırlarını nasıl devindirir? Paragraf ve bölüm başlangıçlarındaki esaslar nelerdir? Finallerle başlangıçlar arasındaki ilişkide neler vardır? Derslerde bu temel sorularla yeni soruların peşine düşülecektir.

Neden Mesafeler?
Karakter yaratmanın temel prensibinde, kişinin kendisiyle, çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla, doğayla, bir bütün olarak zamanla olan mesafesi ele alınır. Hikâyedeki temel unsurlar da buradaki ilişkiden doğar, mesafenin yasalarıyla şekillenir.
İşleyen Kurmaca derslerinde başlangıçların anatomisi irdelenirken, mesafe kavramının doğası ve estetik bilinci işlenecek. Başlangıçlar ile mesafenin alanına giren sorulara, örnek metinlerle yanıt aranacak.
Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya, katılımcıları, okuma ve yazma deneyimlerini geliştirecek çalışmalarla destekleyecek. Atölye süresince öykü yazma ödevleri verilecek, yazılan öyküler değerlendirilecek ve doğrudan geri bildirimlerde bulunulacak.

Dört hafta sürecek dersler 13 Şubat Pazar günü başlayacak. Her hafta 11.00-13.00 saatleri arasında Zoom uygulaması üzerinden yapılacak.
Her iki atölyeye kayıt ve detaylı bilgi için:
WhatsApp: 0542 7879660
E-posta: oykuatolyem@gmail.com

Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

The White Buffalo, Mayısta Türkiye’ye Geliyor

Read Next

Seda Diker’in Tanrıça Kadınlar Kitabı Raflarda

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *

Follow On Instagram