Uçsuz Bucaksız Gökyüzünü İçine Alan Kitaplar

Uzayın gizemi sizi de cezbetmiyor mu? Sizce ihtişamlı gökyüzünün ardında neler var? Hiç merak ettiniz mi? Bu listede birbirinden renkli, okurken yorulmayacağınız aksine keyif alacağınız kitapların derlemelerini yaptık.

Kitaplarda Astronomin Doğuşu ve EUygarlıklarda Astronomi, Eski Yunan Döneminde Astronomi, Ortaçağ Astronomisi, Rönesans ve Kopernik (Copernicus) Kuramı, Modern Astronomi ve 17. Yüzyıldan Sonra Astronomi’nin Gelişimine kadar olan bütün konular ele alınmış halde karşımıza çıkıyor. Ayrıca eskiçağda astronomi ve kozmos gizemini çözmeye çalışacak birbirinden önemli bilim adamlarının kuramlarını okuyacaksınız. Başucu kitabı olmaya değer uçsuz bucaksız gökyüzünü içine alan 9 kitap… Keyifli okumalar.

1. EVREN 101 – CAROLYN COLLINS PETERSEN

“Ders kitapları genellikle uzayın güzelliklerini ve gizemini sıkıcı tartışmalarla arka planda bırakırlar. Galileo da böyle bir şey istemezdi tabii ki! Bu yüzden, Evren 101 sıkıcı ayrıntılara ve uzun anlatılara girmeden, yıldızlarla bezenmiş gökyüzümüzün ardında saklanmış olanları keşfetmenizi sağlayacak ve ilginizi her daim canlı tutacak ilginç bilgileri sizlere eğlenceli bir dille sunmak için hazırlandı.

Büyük Patlama’dan Samanyolu’na, Isaac Newton’dan Henrietta Swan Leavitt gibi başarılı bilim kadınlarına, gökyüzüne dair her şeyi içinde barındıran bu elkitabı, başka hiçbir yerde bulamayacağınız resimler, tablolar ve eğlenceli astronomik bilgilerle dolu!

İster kara deliklerin ardındaki gizemi çözmeye çalışın ister en sevdiğiniz gezegenle ilgili daha fazla bilgi edinmeyi amaçlayın, bütün sorularınızın cevabı Evren 101’de; hatta farkında olmadan yanıtını aradığınız soruların bile…” – Tanıtım Bülteninden

2. ASTRONOMİ KİTABI – KOLEKTİF

“Evreni nasıl ölçeriz? Olay ufku nerededir? Kara madde nedir? İnsanlığın şafağından beri insanlar gökyüzüne bakıp anlamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde astronomi bilimi, Evreni ve onun içindeki yerimizi anlama çabasıyla insan bilgisinin sınırlarını en uç noktalara kadar götürdü.

Sade bir dille yazılmış Astronomi Kitabı, kolayca anlaşılan kısa ve özlü açıklamaları, temel ilkelerin düğümlerini adım adım çözen şemaları, astronomik keşifleri unutulmaz kılan alıntıları ve yıldızlara ilişkin anlayışımızı altüst eden esprili çizimleriyle başucu kitabınız olacak.

Bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, ister hevesli bir öğrenci ister konunun teorisyeni olun, bu kitapta sizi kışkırtıp canlandıracak çok şey bulacaksınız.” – Tanıtım Bülteninden

3. KARA DELİKLER – STEPHEN HAWKING

“2016 yılının BBC Reith derslerinde Stephen Hawking, bütün bir ömür süren araştırmalarını on beş dakika içinde aktarma gibi gerçekten zorlu bir meydan okumayı kabul etti. Bu çok kısa süren derslerde Hawking, evrenin gizemlerini ortaya sererken, kara delikleri anladığımız takdirde uzayzamanın sırlarına erişebileceğimizi vurguluyor.” – Tanıtım Bülteninden

4. GÖKSEL KÜRELERİN DEVİNİMLERİ ÜZERİNE – HASAN ALİ YÜCEL  KLASİKLERİ

“Nicolaus Copernicus (1473-1543), Polonya’da Torun’da doğdu. Teolojinin yanı sıra matematik ve astronomi ile ilgilendi. Bir süre İtalya’da tanınmış gökbilimcilerden ders aldı, Domenico Maria Novara da Ferrara ile çalıştı. Aristoteles’in ortaçağa egemen olan Evren ve Dünya görüşünün tersini savundu. En önemli eseri Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine 1543 yılında yayımlandı. Ptolemaeus’un Dünya merkezli modeline karşı Güneş merkezli yeni bir model sundu. Eskiçağ astronomi ve kozmoloji geleneğinin içinde yer alan Copernicus ileri sürdüğü görüşlerle modern astronominin kurucusu olarak kabul edildi.” – Tanıtım Bülteninden

5. KOPERNİK DEVRİMİ – THOMAS S. KUHN

“Kopernik Devrimine ilişkin bu çalışmada yazar, tarihçinin dikkatli yaklaşımını, bilimadamının teknik anlayışını ve yetenekli bir öğretmenin ustalığıyla deneyimini ortak bir odağa yerleştiriyor. Ustalıkla işlenmiş bu kitabı dikkatle okuyanlardan hiç kimse, bilimsel düşüncenin evrimindeki başlıca dönüm noktalarından birinin eksiksizce açımlanışında bu öğelerin hoş bir biçimde dengelenmiş etkileşimini takdir etmekten geri duramaz… Bilim tarihi öğretimiyle ilgilenenler açısından, Dr. Kuhn’un Kopernik Devrimindeki sorunları konu alan tartışması vazgeçilmezliğini kanıtlayacaktır; bu, “devrimin anatomisi” üzerine muhteşem bir çözümlemedir. Bilim tarihçisinin fikirlerin evrimine nasıl bir anlam verebileceği sorusuyla ilgilenenler de bir sentez ve yorum paradigması geliştiren bu kitabı aynı ölçüde değerli kabul edeceklerdir.” – Tanıtım Bülteninden

6. ASTRONOMİ VE COĞRAFYANIN KÜLTÜREL TARİHİ – Prof. Dr. Zeki Tez

“Elinizdeki kitap astronomi tarihinin kilometre taşlarının tarihi bir sıralamasıyla başlıyor. Eski Çağ islam ve Avrupa’da astronomiden astronomi aletlerine gözlemevlerinden takvime haritacılığa dek uzanıyor. Astroloji kültürüde kapsamlı bir biçimde Batı ve İslam geleneklerindeki yolculuğuyla yer buluyor.

Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi insanoğlunun bilimsel düşünce dünyasına farklı gelenekler yöntemler ve bakış açılarıyla yepyeni bir pencere açmış olan bu bilim dalının gelişimini özenli bir çalışma nitelikli bir birikimle gözler önüne seriyor.” – Tanıtım Bülteninden

7. YILDIZLARDAN EBEDİYETE – LOUIS AUGUSTE BLANQUI

“Blanqui’nin 1872’de Taureau Kalesi hapishanesinde kaleme aldığı Yıldızlardan Ebediyete 19. yüzyılda bilimle yakınen ilgilendiklerini bildiğimiz sosyalist ve anarşist düşünürlerin oluşturduğu geleneğin en şaşırtıcı halkalarından biri. 1930’lu yılların ortalarında Benjamin ve Borges’in ayrı ayrı keşfetmesine kadar unutulmuş olan bu metinde devrinin bilimsel bulgularını bir araya getirerek son derece özgün bir tür “paralel evren” ve “ebedi dönüş” kuramı geliştiriyor Blanqui.

Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi’nde yaptığı o müthiş tespitin bir kişide can bulmasıyla karşı karşıyayız: “Zihni hep yeni ve gittikçe artan bir hayranlık ve huşuyla dolduran iki şey var: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.” İçindeki ahlak yasasının basıncıyla devletin yasalarına karşı çıkarak devrimci olmuş birinin üstelik de özgürlüğü devlet tarafından gasp edilmişken göklerdeki yıldızlara dair yazmasında müthiş maneviyat telkin edici bir şeyler olduğuna inanıyor ve bu güzel kitabı kavranmasını ve bağlamsallaştırılmasını kolaylaştıracak metinlerle birlikte sunuyoruz.” – Tanıtım Bülteninden

8. ASTRONOMİ BİR BAKIŞTA EVREN – ERIC CHAISSON, STEVE MCMILLAN

“Astronomi keşifleri ve araştırmalarıyla altın çağını yaşıyor. Yeni teknolojilerden ve kuramsal kavrayışlardan güç aldıkça evreni araştırmak daha önce hiç olmadığı kadar heyecan verici bir hâle geldi. Bu kitapta günümüz astronomisinde bilinen gerçekler gelişen fikirler ve öncü keşifler özenle seçilerek sunuluyor. Samanyolu’nda yıldızların oluşumu evrenin en erken döneminden başlayarak gökadaların evrilmesi uzayın derinliklerinde Güneş’e çok benzer yıldızların etrafında dolanan yeni gezegenler tüm gizemli özellikleriyle kara delikler evrenin hemen her yerinde saklı ve anlaşılması zor karanlık madde gibi başlıca konular uzak kozmik dünyaların gerektirdiği özenle anlatılıyor.” – Tanıtım Bülteninden

9. ASTRONOMİ TARİHİ: İLKÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE – Prof.Dr. Yavuz Unat

“Kitapta, astronomi biliminin İlkçağlardan günümüze nasıl geliştiği tarihsel bir süreç ile verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma; Astronomin Doğuşu ve Eski Uygarlıklarda Astronomi, Eski Yunan Döneminde Astronomi, Ortaçağ Astronomisi, Rönesans ve Kopernik (Copernicus) Kuramı, Modern Astronomi ve 17. Yüzyıldan Sonra Astronomi’nin Gelişimi olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde eski uygarlıkların, ikinci bölümünde ise eski Yunan uygarlığının astronomiye katkıları ele alınmıştır. Ortaçağ astronomisine ayrılmış olan üçüncü bölüm, Hıristiyan Dünyası’nda astronomi ve İslâm Dünyası’nda astronomi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca bu bölümünde Osmanlı’nın kuruluşundan Cumhuriyet’e astronominin gelişimi ve modern astronominin Osmanlı’ya girişi de ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Copernicus’un kurduğu Güneş merkezli Evren Kuramına, beşinci bölümde ise Kepler ile kurulan modern astronomiye yer verilmiştir. Son bölüm, on yedinci yüzyıldan sonraki astronomi çalışmalarına ayrılmıştır.” – Tanıtım Bülteninden

Şura Zebunoğlu
Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

Siz şanslı şanssızlardan mısınız, yoksa…

Read Next

Bir halk içkisi: Bira

One Comment

  • İnanılmaz güzel bir içerik olmuş. Daha önce bu konuya ilgi duyduğum halde EVRENİN DOKUSU dışında, okuyabileceğim diğer kitapları keşfedememiştim. Beni yeniden evren ile ilgili bilgilendirip yol gösterici bu yazıyı paylaştığı için Şura Zebunoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *